Skoči na glavno vsebino

Pridobitev naziva zdrava šola

Osnovna šola Hinka Smrekarja je v aprilu 2016 pridobila naziv ZDRAVA ŠOLA.  Komisija, ki se je sestala 11. 4. na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje,  je ugotovila, da kot šola izpolnjujemo pogoje za vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Pri delovanju vključene članice sledimo splošnim vrednotam in stebrom SHE-mreže.

Kot šola delujemo na različnih področjih zdravja, skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces in se trudimo za dobro psihično, fizično in socialno počutje otrok, zaposlenih in vsakega, ki vstopi v šolo.

Na šoli izvajamo številne dejavnosti, ki vplivajo in izboljšujejo zdravje otrok:

– predavanja s področja zdravstvene vzgoje,

– predavanja s področja zdrave prehrane,

– izobraževanja na področju nasilja, drog in ostalih zasvojenosti,

– športne dejavnosti,

– prostovoljstvo,

– zdravstveno preventivo,

– zobno preventivo,

– skrbno načrtovanje šolske prehrane,

– planinski krožek,

– terapija s psom,

– zdrav življenjski slog,

– shema šolskega sadja,

– športne in interesne dejavnosti,

– sadni odmori,

– korektivni program športa (namenjen otrokom s prekomerno telesno težo) …

Tim Zdrave šole za vsako šolsko leto posebej vnaprej pripravi načrt in potem izvede tudi evalvacijo zastavljenih nalog. Sledimo rdeči niti Slovenske mreže zdravih šol. V letošnjem šolskem letu je rdeča nit duševno zdravje.

Vsebine zdravja, ki smo jih zajeli v učnem načrtu:

Prva triada:

– interesne dejavnosti, športni dnevi, projektni dnevi;

– zdravstvena vzgoja: sistematski pregledi, cepljenja, predavanja Vzgoja za zdravje; 1. r.: Zdrave navade, 2. r.: Osebna higiena, 3. r.: Zdrav način življenja.

Druga triada:

– interesne dejavnosti, športni dnevi, projektni dnevi, naravoslovni dnevi;

– zdravstvena vzgoja: sistematski pregledi, predavanja Vzgoja za zdravje;

  1. r.: Preprečevanje poškodb, 5. r.: Zasvojenost, 6. r.: Odraščanje.

Tretja triada:

– interesne dejavnosti, športni dnevi, projektni dnevi, naravoslovni dnevi, tehnični dnevi;

– zdravstvena vzgoja: sistematski pregledi, predavanja Vzgoja za zdravje;

  1. r.: Pozitivna samopodoba in stres, 8. r.: Medosebni odnosi, 9. r.: Vzgoja za zdravo spolnost.

Veselimo se naziva, ki nam je dodatna vzpodbuda za naše delo in trud. Zdravo šolo vidimo kot možnost oz. sistem za krepitev zdravja in kakovosti življenja naših otrok in mladostnikov. Vizija Zdrave šole ni le znanje, ampak razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj in uspešno odraščanje učencev ter razvijanje njihovih potencialov.

Rahela Selan in šolski tim Zdrave šole

(Visited 92 times, 1 visits today)
Dostopnost