Skoči na glavno vsebino

Spodbujamo prijateljstvo


2021/22


V šolskem letu 2021/2022 so učenci 3. A razreda na OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana, spodbujali prijateljstvo skozi različne teme.

Učenci so se pogovarjali na temo prijateljstva ter zapisali nekaj čudovitih misli, kot so:

 • Ljudje smo kot ptice v jati, združujemo se in delimo mnenja in informacije.
 • Prijatelj je vsak, ki te zna objeti.
 • Prijatelj mi podari rože za vsako dobro potezo.
 • Ko sem žalosten, se igram s prijateljem.
 • Prijatelj me podpira, ko mi je hudo.
 • S prijateljem gremo na konec sveta.
 • Prijatelji so redki, a izbrani.

Za prvo dejavnost so učenci pri likovni umetnosti ustvarjali z akvarelnimi barvami in prikazali likovni motiv ”Ptice v jati”. Združevanje ptic na električni žici so povezali s prijateljstvom med ljudmi.

Druga dejavnost je bila povezovanje prijateljev v razredu. V ta namen so na časopisni papir obrisali svojo roko, izrezali obrise in na plakat prilepili svoje roke tako, da so bile roke učencev povezane. 

Učenci 4. razreda so v podaljšanem bivanju z risbami prikazali prijateljstvo preko dveh motivov: ”Igra s prijateljem” in ”Prijateljici podari šopek rož”.

V nadaljevanju prikazujemo njihove izdelke.

Zapisal: Igorcho Angelov, koordinator projekta


2020/21


V šolskem letu 2020/2021 so učenci 3. A razreda sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo. Projekt Spodbujamo prijateljstvo je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Učenci s tem projektom razvijajo in krepijo pozitiven odnos  do prijateljstva in dobrih odnosov z vrstniki.

V 3. A razredu so učenci sodelovali in gradili prijateljstvo preko naslednjih dejavnosti:

 1. dejavnost: Narišejo podobe sošolca/-ke s katerim/-o še niso bili prijatelji.
 2. dejavnost: Vsak učenec na leseno palčko napiše ime sošolca/-ke s katerim/-o bi se igral/-a.
 3. dejavnost: Vsak učenec/-ka izdela zapestnico prijateljstva iz perlic.
 4. dejavnost: Zapestnico podarijo sošolcu/-ki in ga s tem razveselijo.

Učenci so bili zelo veseli sodelovanja v tem projektu. Z veseljem so opravili vse dejavnosti in se družili med seboj. Tako so okrepili socialne odnose v razredu, pozitivno energijo pa prenašajo naprej, tako  na šoli kot tudi v domačem okolju.

Spodbujamo prijateljstvo

Koordinator projekta:

Igorcho Angelov


Nacionalni projekt – Spodbujamo prijateljstvo

 Ustvarjalni projekt Spodbujajmo prijateljstvo spodbuja učence k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Rdeča nit natečaja je bila pogled otrok oz. učencev na dojemanje prijateljstva, kaj jim je bolj pomembno in kaj manj.

Projekt je zasnovan kot natečaj in je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja.

Učenci 8. razreda so se pod mentorstvom učiteljice Polone Kalan izkazali v pisanju pesmi o prijateljstvu. Društvo za trajnostni razvoj – Sobivanje je tri najboljše objavilo v Knjigi o prijateljstvu.

Učenci 3. a so bili likovno ustvarjalni in so izdelali zapestnice prijateljstva ter risali na temo prijatelj. Njihov mentor je bil Igor Angelov.

Učenci mentorice Jerneja Meglen pa so se na projektu predstavili s plakatom.

Koordinatorji:

Polona Kalan

Jerneja Meglen

Igor Angelov


 

(Visited 321 times, 1 visits today)
Dostopnost