Izbirni predmeti

V tretjem triletju so predmetniku dodani izbirni predmeti. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov (lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši). Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Predstavitev izbirnih predmetov za šol. leto 2022/23:

Izbirni predmeti 7. razred

Izbirni predmeti 8. razred

Izbirni predmeti 9. razred

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred

Neobvezni izbirni predmeti 5. razred

Neobvezni izbirni predmeti 6. razred


Izbirni predmeti v šol. letu 2021/22


Izbirni predmet oznaka Učitelj/učiteljica
Francoščina I fi2 ZUPANC, AURELIA K.
Francoščina III FI3 ZUPANC, AURELIA K.
NEMŠČINA I NI1 MÜLLER, NASTJA
NEMŠČINA II NI2 MÜLLER, NASTJA
Likovno snovanje 1 ls1 Kompan, Kristina
Likovno snovanje 2 ls2 Kompan, Kristina
Likovno snovanje 3 ls3 Kompan, Kristina
Multimedija mme Kerin, Irena
Računalniška omrežja rom Kerin, Irena
UREJANJE BESEDIL UBE Kerin, Irena
GLEDALIŠKI KLUB GKL MIKLIČ PREMRL, MAJA
LITERARNI KLUB lik PLUT KRAJNIK, TADEJA
RETORIKA RET PLUT KRAJNIK, TADEJA
ŠOLSKO NOVINARSTVO šno KALAN, POLONA
TURISTIČNA VZGOJA TVZ ABBAD, SEBASTJAN
poskusi v kemiji pok SELAN, RAHELA
KEMIJA V ŽIVLJENJU KEŽ SELAN, RAHELA
SODOBNA PREHRANA SPH BELIČ, TANJA
Šport za sprostitev šsp MIKLIČ, ALEŠ
Šport za zdravje šzz RACE, JASNA/ŠPAN, JANEZ
Izbrani šport išp RACE, JASNA/Špan, JANEZ
ŠAHOVSKE OSNOVE ŠHO MIKLIČ, ALEŠ
šahovsko kombiniranje šHK MIKLIČ, ALEŠ

 

V drugem in tretjem triletju so predmetniku dodani tudi NEOBVEZNI izbirni predmeti.

Izbirni predmet oznaka Učitelj/učiteljica
RAČUNALNIŠTVO NRA KERIN, IRENA
NEMŠČINA N1N MÜLLER, NASTJA
šport nšp STANKOVIĆ, UROŠ/FERLEŽ, SREČKO
UMETNOST Num KOMPAN, KRISTINA
TEHNIKA NTE JEŽ, ANDREJA

 

Dostopnost